Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden:
Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten.
De huurder is aansprakelijk voor gebeurtelijke ongevallen van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode.
De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de hele verhuurperiode, en dient de goederen in dezelfde staat terug te geven aan de verhuurder, rekening houdend met de normale gebruiksslijtage.
Bij eventuele schade of defect tijdens de verhuur dient er onmiddellijk contact opgenomen te
worden met de verhuurder op het gsm nr 0475/378460. De huurder zal ook aansprakelijk gesteld worden voor de gelede schade indien dit van toepassing is.

*Bevestiging:
Reservatie is enkel geldig als deze door ons bevestigd werd via mail.

*Levering:
Wij leveren gratis in een straal van 20km rondom Schaffen, in een straal daar buiten rekenen wij € 0.50 aan per kilometer.(U kunt de transportkosten steeds bij ons opvragen, let wel op we moeten de afstand 4 maal afleggen)
Bij levering dient er steeds iemand aanwezig te zijn om te gehuurde goederen in ontvangst te nemen en de betaling te voldoen.

*gebruik van het springkasteel:
Bij het gebruik van het springkasteel moet steeds een volwassen persoon aanwezig zijn.
Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras, klinkers of beton. Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.
Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel voor de plaatsing van de motor.
De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende breed zijn.(minimum 1m)
De motor van het springkasteel moet aangesloten worden op stroom met 16A en 220 V.
Een opgevouwen springkasteel is groot, zwaar en moeilijk handelbaar pak. Als er toch trappen zijn
gelieve dit op voorhand te vermelden en eventueel een handje te helpen.
Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen.
De minimale leeftijd is 2 jaar.
Voor de veiligheid van de kinderen vragen wij om niet op de zijwanden te klimmen.
Het gebruik van voedsel en drank in het springkasteel is verboden.
Schoeisel, scherpe voorwerpen, dieren en hete voorwerpen zijn verboden op het springkasteel.
Roken is niet toegestaan.
Het gebruik van zand, water en modder en andere is verboden in het springkasteel.

*Prijzen en betaling:
Alle prijzen vermeld op de website zijn incl. BTW.
Betaling gebeurt steeds bij levering of 2 weken voordien via overschrijving.(vermelding datum,type springkasteel)

*Annulatie:
Omdat we in België niet altijd zeker zijn van goed weer kan je bij ons genieten van “slecht weer garantie”, hierdoor kan je zelfs gratis annuleren tot 1 dag voor de levering. (24 uur)
Als u zelf het springkasteel ophaalt geldt dezelfde regel van 24 uur.
Moest u annuleren door andere reden dan gelden volgende regels:
Annulatie een maand op voorhand: geen onkosten.
Annulatie tussen de 1-4 weken voordien:35€ administratiekosten.
Annulatie minder dan een week voordien:75% van het verhuur bedrag.
De annulatie van de huurovereenkomst dient per mail te worden meegedeeld.
*Hevige regen,wind of onweer:
Bij een korte bui laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan. Bij een langere regenperiode laat u het kasteel best af en legt u het op een droge plaats. Nadien blaast u het gewoon
droog. Indien dit niet gebeurt, zal het water in het springkasteel dringen en zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de gelede schade.
Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.
De verhuurder kan de verhuur te allen tijde ongedaan maken bij extreme weersomstandigheden. Dit om de veiligheid te garanderen.

*Aanvaarding:
Bij plaatsing van een bestelling verklaart de huurder zich akkoord met de bepalingen van de hierboven algemene voorwaarden.

*Interessant om te weten…
Als deze regels overtreden zal er een dagprijs aangerekend worden met eventuele reinigingskosten!!!
We vragen geen waarborg maar rekenen op de goodwill van de klanten!
BKJ Springt dankt jullie alvast voor de inachtneming van de algemene voorwaarden en wenst jullie veel feestplezier!!!